Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Zemědělská společnost AGRO SVOBODA s.r.o. obhospodařuje cca 1450 ha zemědělské půdy, z níž většina je zatravněná a slouží jako pastviny či louky. Rostlinnou výrobu tedy tvoří hlavně produkce píce ve formě sena, nebo senáže. Na přibližně 120 hektarech orné půdy jsou pěstovány obiloviny, vojtěška a luskovino-obilné směsky pro sklizeň zelené hmoty pro výkrm býků. Nadprodukce je zužitkována v bioplynové stanici na středisku ve Věžovaté Pláni. Veškerá obhospodařovaná výměra je certifikována v režimu ekologického zemědělství.

Produkujeme:

  • Balená travní senáž do stretch fólie.
  • Seno v kulatých balicích do průměru 180cm.
  • Travní, žitná, vojtěšková a luskovino-obilná senáž, sklízená samojízdnou řezačkou