ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Zemědělská společnost AGRO SVOBODA s.r.o. se od roku 2001 plně specializuje na chov skotu bez tržní produkce mléka s uzavřeným obratem stáda.

Produkci živočišné výroby realizujeme prodejem zástavových zvířat a to buď do zahraničí, nebo na tuzemský trh.

Chováme:

Masný simentál

Aberdeen Angus

Charolaise

Limousine